Post Tagged ‘airsoft’

Airsoft registratie update

Geplaatst: februari 8, 2013 in Voorpagina
Tags:, ,

airsoft

 

 

 

 

 

 

Vandaag is er weer nieuws naar buiten gekomen van de NABV, omtrent de leden registratie van de NABV. Welke nodig is om de replica’s in Nederland te mogen houden, en uit eindelijk zodra er terreinen zijn ook te gaan Airsoften in Nederland.

 

Beste Airsoftsportbeoefenaars en geïnteresseerden,

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het registratiesysteem en zullen de komende dagen gebruikt worden voor het uitgebreid testen van dit systeem. De website van de NABV zelf is reeds verhuisd naar onze nieuwe, zwaar beveiligde private server.

Als alles gaat zoals gepland starten we dinsdag 12 februari 2013 om 20:00 met de inschrijvingen.

Met vriendelijke Airsoftgroet,

Het Bestuur

Bron: NABV

Advertenties

airsoft

 

 

 

 

 

Vandaag hebben onze airsoft vrienden van de NABV weer wat regels vrij gegeven, met betrekking tot de legaliteit van airsoft in ons land.

Beste Airsoftsport beoefenaars en geïnteresseerden,

Bedankt voor jullie vele positieve berichten via mail, telefoon en social media!

Als eerste een mededeling met betrekking tot een vraag die wij veel krijgen over
de Verklaring Omtrent Gedrag;

De VOG kan digitaal worden aangevraagd na registratie als lid bij de NABV. Eenieder krijgt dan een link waarin een door het secretariaat ingevulde VOG klaarstaat, welke door de aanvrager verder ingevuld dient te worden.

De kosten van een digitale VOG (24,55 euro) zijn lager dan het aanvragen via de ‘ouderwetse’ schriftelijke manier (30,05 euro). Deze kosten moeten voldaan worden aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie middels iDEAL.

Diegene die al een VOG (profiel Lidmaatschap Schietvereniging) in bezit hebben; daarvan mag deze niet ouder zijn dan 2 maanden. Indien dit wel het geval is, moet er een nieuwe worden aangevraagd via de NABV.

Let op; voor het digitaal aanvragen van een VOG is er nodig:

Een internetaansluiting
E-mailadres
DigiD met geldig wachtwoord (https://www.digid.nl/)
Betaling van de aanvraag kan alleen met iDEAL
Daarnaast mag uw adres in de Gemeentelijke Basis Administratie niet geheim of in onderzoek zijn.
Voor aanvullende informatie omtrent een VOG zie: http://justis.nl/Producten/verklaringomtrentgedrag/

Voor registratie bij de NABV dient er tevens een foto te worden aangeleverd zoals omschreven in de Fotomatrix 2007 (http://www.paspoortinformatie.nl/nederlands/Reisdocumenten/Pasfoto). Met andere woorden; dit zijn dezelfde vereisten die gelden voor een foto die geschikt is voor een paspoort of rijbewijs.

Het hele bericht lees je op de site van de NABV

airsoft

Eindelijk is het dan zover Airsoft word legaal in Nederland, door het harde werken van de NABV is dit in 2013 dan zover. Lees hier onder het bericht wat de NABV vandaag naar buiten heeft gebracht:

 

In 2004 kwamen mijn collega de heer Meeuwissen en mijzelf samen om kennis te maken en globaal te spreken over de toekomst van de Airsoftsport in Nederland.

Onze wens was om Airsoftapparaten en daarmee de Airsoftsport middels een duidelijke wettelijk kader te kunnen regulieren in Nederland. Nederland was het enige land in Europa waar wij deze fantastische sport nog niet mochten beoefenen, vanwege een verouderde Wapenwetgeving.

Zo werd de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging geboren en kort daarna werd het bestuur uitgebreid met sportbeoefenaars die de Airsoftsport een warm hart toedragen.

Strategieën en een plan van aanpak werden gecreëerd, waarvan wij wisten dat dit jaren zou gaan duren en misschien wel nooit werkelijkheid zou worden. De insteek was “We gaan uit van de basis, we doen onze uiterste best en zien wel waar wij eindigen”. Destijds had niemand van ons kunnen indenken, waar wij daadwerkelijk terecht zouden komen.

Met her en der steun in de rug door fantastische mensen maar ook veel tegenwind door anderen gingen wij voortvarend te werk. Steeds een klein stapje verder naar ons doel met af en toe een grote terugstap. Ondanks dat laatste hielden wij vast aan ons gedachtegoed.

De reis is ontzettend lang geweest met een aantal memorabele mijlpalen voor alle Airsoftsport beoefenaars. Een daarvan licht ik hieruit toen op 16 februari 2011 Staatssecretaris Teeven namens het kabinet de opdracht gaf aan zijn Ministerie van Veiligheid en Justitie, om in ons democratisch land de mogelijkheid te scheppen om de Airsoftsport te kunnen beoefenen. Een feestje werd gevierd binnen onze gelederen.

Sinds die dag zijn wij samen met de medewerkers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie alsmede anderen, druk doende geweest om deze uitspraak te realiseren.

Eind november van dit jaar vernamen wij dat het punt was genaderd waarop wij zouden worden beloond voor onze inzet. Vol overgave richten wij onszelf op alle neven zaken die wij nog niet hadden kunnen realiseren, omdat veel in de toekomst zou afhangen van de feitelijke wetsteksten.

Heden vandaag kan ik jullie allen met onnoemelijk veel trots en genoegdoening melden dat per 15 januari 2013 Airsoftapparaten en daarmee de Airsoftsport gereguleerd is in Nederland!

Bron: NABV

It’s not over untill…

Geplaatst: november 2, 2012 in Voorpagina
Tags:, , , ,

Op 1 november 2012 heeft een afvaardiging van het bestuur wederom een afspraak gehad op het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Er is met voortvarendheid over het Airsoft dossier gesproken met een breed gezelschap van de diverse departementen. Zoals jullie weten kunnen wij inhoudelijk geen mededelingen doen. We vragen iedere Airsoft sport beoefenaar nog even om geduld. Als bestuur zijn wij zeer verheugd!

Met vriendelijke Airsoftgroet,
Het Bestuur

Bron: NABV

Nederlander overleden met Airsoft

Geplaatst: juni 25, 2012 in Voorpagina
Tags:,

Afgelopen Zaterdag is er een Nederlander overleden tijdens het spelen van Airsoft in België. Ondanks dat dit een veilige sport is, is het helaas toch gebeurd. Ik ga hier niet gissen naar de oorzaak, van hoe dit had kunnen gebeuren.
Wel wil ik alle nabestaanden veel sterke toewensen in deze moeilijk tijd.

Update rondom regeling Airsoft in nederland

De Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie hebben onlangs andermaal bevestigd dat airsoft apparaten gelegaliseerd dienen te worden langs de lijnen zoals uiteen gezet in de brief van 25 januari 2012. Het is inmiddels wel duidelijk dat enige vorm van wetswijziging noodzakelijk is. De NABV is betrokken bij het traject dat hiervoor vanaf komende zomer wordt ingezet

We moeten nog heel even geduld hebben, maar het zit er echt aan te komen.
Ik vind het goed nieuws, en nog maals de val van het kabinet heeft hier gelukkig geen invloed op.

Kabinet Rutte is gevallen!

De NABV heeft met grote teleurstelling kennis genomen met de val van het kabinet. Vooralsnog kunnen wij meedelen dat de val van het kabinet geen gevolgen heeft voor onze airsoftsport. Indien een kabinet valt is deze tot de beëdiging van een nieuw kabinet demissionair. Dit betekend dat men geen nieuw beleid mag inzetten en enkel nog oud of ingezet beleid mag uitvoeren. Het regelen van airsoft is ingezet beleid; middels de brief aan de Tweede Kamer van 25 januari 2012. De Tweede Kamer heeft hiermee ingestemd.

Bron: NABV